Recent tour packages

بازیابی اطلاعات هارد

امروزه از دست رفتن اطلاعات در شرکتهای کوچک و بزرگ میتواند میلیونها تومان خصارت در بر داشته باشد، از اینرو شرکتها برای انجام کارهای خود و نگهداری ازاطلاعات از Server ها استفاده می کنند. بازیابی اطلاعات حتی در مواقعی که هارد "کرش" کرده یا آسیب جدی دیده است، توسط فن آوریهای موجود امکان پذیر می باشد . متخصصان دلایل از دست رفتن اطلاعات هارد دیسک را در دو مقوله زیر دسته بندی می نمایند:
1- ايراد منطقي
2- ايراد فيزيكي
مراحل بازیابی اطلاعات فقط منحصر به تعویض یا جایگزینی قطعاتی مثل برد الکترونیکی نمی باشد
در صورتیکه داده های بسیار مهمی بر روی دیسک خود دارید می توانید قبل از انجام عملیات بازیابی لیست دقیقی از دیتای قابل برگشت خود دریافت نموده ،.سپس به شرکت اجازه بازیابی اطلاعات خود را بدهید.

برگرداندن اطلاعات هارد دیسک

ذیلا برخی از مهمترین دلایل آسیب دیدگی قطعات قابل حمل را به استحضار شما می رسانیم ؛ دلایلی چون ؛

- ویروسها
- ضربه
- نوسانات برق
- بلایای طبیعی
- Crash کردن سیستم

در هر یک از موارد مذکور بازیابی اطلاعات هارد و یا وسیله جانبی مورد نظر شما با تشخیص وقت و هزینه مصرفی برای بازيابي اطلاعات دستگاه ها و رسانه های شما و همچنین تعیین گزارشی در مورد اینکه ایا این قطعات الکترونیکی و هد و آهن ربا و موتور درایو می باشد.